Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

ΔΩΡΕΑΝ Βιβλία A junior

Δωρεάν βιβλία A junior &Δωρεάν Pre-juniorScrambled Words Game


englishflashgames.blogspot.com

Prepositions of Place Game


englishflashgames.blogspot.com

Numbers Game


englishflashgames.blogspot.com

Family Game


englishflashgames.blogspot.com

Hangman Game


englishflashgames.blogspot.com

Face Maker Game


englishflashgames.blogspot.com

Clothes Game


englishflashgames.blogspot.com

Food Game


englishflashgames.blogspot.com

Animals Games


englishflashgames.blogspot.com

Comparative &Superlative degree of Adjectives


Silent H, T, K, B.

Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Ταιριάξτε τα χρώματα με τα γράμματα!

Ταιριάξτε κεφαλαία και μικρά γράμματα!

Ποίο γράμμα λείπει από την αλφαβητική σειρά; - Alphabet Sequence Game

Σύνθετες λέξεις - Compound Words

Compound Words Exercises

Οι μέρες της εβδομάδας - Weekdays

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Color Game

Βάλτε όλες τις μπογιές στο σωστό κουτάκι και πατήστε CHECK για να ελέγξετε αν μπήκαν στις σωστές θέσεις!

Drag and drop the crayons into place! Improve your English with this colour vocabulary game. Choose from three levels: beginner, intermediate and advanced. 

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Δωρεάν ολόκληρο το έτος Pre Junior για παιδιά Α' , Β' και Γ' Δημοτικού !

Η πρώτη επαφή των παιδιών με τα Αγγλικά είναι εντελώς Δωρεάν! 
Ολόκληρο το σχολικό έτος και μία φορά την εβδομάδα τα παιδιά μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν το πρόγραμμα της τάξης Pre Junior ώστε να εξοικειωθούν με το Αγγλικό Αλφάβητο, τους αριθμούς, τα χρώματα κλπ. 
Επιμορφωτικά παιχνίδα με τη βοήθεια διαδραστικού πίνακα καθώς και άλλα βοηθήματα καθιστούν το μάθημα ευχάριστο και διασκεδαστικό διατηρώντας στο μέγιστο το ενδιαφέρον και τη συγκέντρωση των παιδιών.

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Κάντε ΚΛΙΚ στην εικόνα και μετά ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ για να αποθηκεύσετε το ημερολόγιο στο pc σας. Μπορείτε επίσης να το εκτυπώσετε για να βλέπετε όλες τις σχολικές αργίες του σχολικού έτους.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2011

ΕΠΙΠΕΔΟ Α (Α1+Α2)
Διαβαθμισμένο τεστ στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική

ΕΝΟ-
ΤΗΤΑ
Τύπος ερωτημάτων / δοκιμασιών(i) Αριθμός ερωτημάτων / δοκιμασιών Συντε-
λεστής
Βαθμολογία Χρόνος
(λεπτά της ώρας)
Αριθμός λέξεων κειμένων
Μέγιστη Ελάχιστη(ii) παρεχόμενου (iii) παραγόμενου (iv)
1 Επιλογή 20+20=40 50 1,0 40 50 Α1: Α2: 8 15 65 450 - 750 Δεν ορίζεται
Συμπλήρωση 5+5=10 1,0 10
2 Καθοδηγούμενη παραγωγή 2 - 4 --(v) 60 Α1: Α2: 9 18 40 Δεν ορίζεται 140 - 180
3 Επιλογή 5+5=10 20 2,0 20 50 Α1: Α2: 8 15 15 - 25 Δεν ορίζεται Δεν ορίζεται
Συμπλήρωση 5+5=10 3,0 30
4 Καθοδηγούμενη παραγωγή 3 -- 40 --(vi) 15 - 20 (vii) Δεν ορίζεται Δεν ορίζεται
Υποσημειώσεις:
(i) Στην περίπτωση των ενοτήτων 1 και 3 η ελάχιστη μονάδα στην οποία αναλύεται το τεστ είναι το ερώτημα (item), ενώ στις ενότητες 2 και 4 η ελάχιστη μονάδα είναι η δοκιμασία ή δραστηριότητα (activity).
(ii) Ελάχιστη βαθμολογία χαρακτηρίζεται εδώ η μικρότερη βαθμολογία που ....

Το διδακτήριο Αγγλικών Δράμαλη (Φωτογραφίες)